Informacja do przetargu nr sprawy: 1/DORC/2023

Drewnoland S.C Socha Łukasz Socha Mateusz, w związku z niniejszym ogłoszeniem przetargu dla projektu pn.:

„Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej ORC zasilanej biomasą w Drewnoland S.C. Socha Łukasz Socha Mateusz”

informuje, że wszelka korespondencja z Oferentami odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy do elektronicznej obsługi zamówień, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Platformie, co umożliwia mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Platformy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej w sprawach nie wymagających używania platformy elektronicznej.